DOKUMENTY

PROVOZOVÁNÍ LDS
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (pdf)
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy – Příloha č.1 (pdf)
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy – Příloha č.2 (pdf)
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy – Příloha č.3 (pdf)
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy – Příloha č.4 (pdf)
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy – Příloha č.5 (pdf)
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy – Příloha č.6 (pdf)
Kodex sítě RfG (pdf)
VÝKAZY
Plán rozvoje lokální distribuční soustavy (pdf)
Roční souhrnné zprávy LDS (pRSZ1RSZ2df1)(pdf2)
Havarijní plán (k nahlédnutí v sídle firmy u vedoucího energetika)
LICENCE
Distribuce elektřiny (pdf)
Obchod s elektřinou (pdf)
Obchod s elektřinou – doplnění (pdf)
CENOVÉ ROZHODNUTÍ
Ceny dle Věstníku ERÚ.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky dodávky elektřiny – NN(PDF)
PROVOZOVÁNÍ LDS
VÝKAZY
Souhrnný výkaz dodržování standardů 2021 (pdf)
Havarijní plán (k nahlédnutí v sídle firmy u vedoucího energetika)
LICENCE
Distribuce plynu (pdf)
Obchod s plynem (pdf)
CENOVÉ ROZHODNUTÍ
Ceny dle Věstníku ERÚ.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky dodávky plynu – PMO (PDF)
PITNÁ VODA
SV servisní, s.r.o. je dodavatelem pitné vody v areálu HŽP, Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
KANALIZACE
Kanalizační řád (pdf)
Ukazatele vypouštěných látek do kanalizace a jejich limity (pdf)
Havarijní souprava správce kanalizace (pdf)

TOPlist